Arvokortti -harjoitus

Tunnistaa ja tehdä näkyväksi työhön liittyviä arvoja ja merkityksiä. Pohtia työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

30 min.
Materiaalit

Arvokortit tulostettuna ja leikattuina tai listana, kynä ja paperia.

Tila

Pöytätilaa.

VAIHE 1

Käy yksitellen läpi koko arvokorttipakka ja jaottele kortit kahteen pinoon sen mukaan, onko työn arvo sinulle itsellesi tärkeä vai ei. Jos hyödynnät harjoituksessa listaa, merkitse siihen ne arvot, jotka valitset jatkoon.

VAIHE 2

Seuraavaksi käy läpi tärkeiksi valitut kortit yksitellen ja aseta ne pöydälle järjestykseen arvottamalla ja vertailemalla niitä keskenään. Jokainen pakasta otettu kortti asetetaan pöydälle tärkeysjärjestykseen suhteessa toisiin jo pöydällä oleviin arvokortteihin. Jos käytät listaa, kirjaa itsellesi tärkeiksi valitsemasi arvot paperille, leikkaa ne korteiksi ja arvota yllä kuvatulla tavalla.

VAIHE 3

Lopuksi kirjaa itsellesi ylös arvokorttien 5-10 tärkeimmäksi järjestäytynyttä arvoa.

VAIHE 4

Voit pohtia arvojen tunnistamisen herättämiä ajatuksia kuten:

  • Millaiseksi arvomaailmasi rakentui?
  • Mitkä asiat vaikuttivat arvojen valintaan?
  • Onko arvoissasi tapahtunut muutoksia vanhemmuuden myötä?
  • Miten arvovalinnat ohjaavat koulutus- tai työelämäpolkuasi?
  • Miten työn arvot toteutuvat työn ja perhe-elämän yhdistämisessä?

Tulosta arvokortit (PDF)

Tulosta harjoitus (PDF)