Ammattilaisille

DUUNI-hankkeessa on pilotoitu yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille. Ohjauksella edistettiin nuorten työ- ja toimintavalmiuksia sekä autettiin heitä tunnistamaan omaa osaamistaan ja vanhemmuuden taitoja. Ryhmä- ja yksilötoiminnassa keskityttiin vuorovaikutus- ja työelämätaitojen kehittymiseen ilmaisutaiteen ja liikunnallisten menetelmien avulla. Nuorten oma tekeminen ja toteutusten räätälöinti oli keskeistä. Alta löydät lisätietoja hankkeesta ja materiaaleja oman ohjaustoimintasi tueksi.

Materiaaleja ohjaukseen

Ryhmäohjaus

Ryhmätoiminta tarjoaa vertaistukea sekä auttaa löytämään osallistujien voimavaroja ja vahvistaa aktiivista toimijuutta.

Yksilöohjaus

Yksilöohjaus mahdollistaa henkilökohtaisen, yksilöllisiin tarpeisiin keskittyvän työskentelyn ryhmätapaamisten lomassa.

eValmennus

Verkossa tapahtuva yksilö- ja ryhmäohjaajien työnohjauksellinen eValmennus mahdollistaa ammattilaisten verkostoitumisen ja ohjauksen hyvien käytäntöjen jakamisen.

Teoriatietoa

DUUNI-mallissa omakuvalliseen työskentelyyn ja toimijuuden vahvistamiseen sovellettujen ilmaisutaide- ja liikuntamenetelmien taustalla olevaa teoriatietoa.

Julkaisut

Hankkeen aikana julkaistut artikkelit käsittelevät DUUNIssa toteutettua nuorten vanhempien yksilö-ja ryhmäohjausta sekä ohjaajien valmennusta. Artikkeleista saat myös käsitystä DUUNI-toiminnan taustalla olevasta teoriasta ja tuotetun mallin kokonaisuudesta.