Materiaalipankki

 

 

 

Duuni-Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi-malli
rakentuu nuorten vanhempien ryhmäohjauksesta ja ohjaajien työnohjauksellisesta verkkovalmennuksesta.

Taidelähtöisiä menetelmiä sovellettiin kuudessa (6) vanhempien ryhmä- ja kolmessa (3) yksilöohjaustapaamisessa. Työnohjauksellinen verkkovalmennus sisälsi kuusi (6) tapaamista ohjaajille.

Materiaalipankkia sosiaali- ja terveysalan, työvoimapalveluiden ja kolmannen sektorin ammattilaiset voivat hyödyntää joko luoden liikunta-, sanataide- ja kuvataideharjoituksista kokonaisuuden tai soveltaa niitä yksittäisiin ohjauksiin.

 

Valitse teema