Yleiset työelämätaidot -harjoitus

Sanoittaa vanhemmuuden ja kokemusten tuottamia vahvuuksia sekä tunnistaa niiden kautta kehittyneitä työelämätaitoja. Asettaa kehittymistavoitteita tulevaan.

30 min.
Materiaalit

Yleiset työelämätaidot -tehtävä tulostettuna ja kyniä.

Tila

Ohjaustila, jossa kaksi henkilöä mahtuvat työskentelemään pöydän ääressä.

VAIHE 1

Ohjattava täyttää yleiset työelämätaidot -tehtäväpohjan ja pohtii niitä taitoja, joita hänellä jo on, sekä niitä, joita haluaa saavuttaa. Tarkasteltaessa taitojaan, ohjattava voi pohtia aikaisempia koulutus- ja työkokemuksiaan sekä vanhemmuuden vahvistamia taitojaan.

  • Millaisia yleisiä työelämätaitoja ne tuottavat?
  • Mitä taitoja halutaan vielä kehittää?

VAIHE 2

Ohjattavan on hyvä pohtia myös konkreettisia tapoja, joiden avulla taitoja voi kartuttaa. Ohjaaja voi auttaa sanoittamaan taitoja sekä löytämään keinoja, joiden avulla taitoja voi vahvistaa.

VAIHE 3

Lopuksi pohditaan, miten harjoituksessa käsiteltyjä asioita voi hyödyntää oman tulevaisuuden suunnittelussa.

Tulosta yleiset työelämätaidot -tehtäväpohja

Tulosta harjoitus (PDF)