Yleiset työelämätaidot -harjoitus

Sanoittaa vanhemmuuden ja kokemusten tuottamia vahvuuksia sekä tunnistaa niiden kautta kehittyneitä työelämätaitoja. Asettaa kehittymistavoitteita tulevaan.

30 min.
Materiaalit

Yleiset työelämätaidot -tehtävä tulostettuna ja kyniä.

Tila

Pöytätilaa.

VAIHE 1

Täytä tulostettuun yleiset työelämätaidot -tehtäväpohjaan tai paperille niitä taitoja, joita sinulla jo on. Tarkastele aikaisempia koulutus- ja työkokemuksiasi sekä vanhemmuuden vahvistamia taitoja. Pohdi myös niitä taitoja, joita haluat kehittää ja saavuttaa.

VAIHE 2

Pohdi myös konkreettisia tapoja ja keinoja, joiden avulla taitoja voisit kartuttaa.

VAIHE 3

Lopuksi voit vielä pohtia, miten voit hyödyntää harjoituksessa käsiteltyjä asioita oman tulevaisuutesi suunnittelussa.

Tulosta yleiset työelämätaidot -pohja (PDF)

Tulosta harjoitus (PDF)