Työnohjauksellisen eValmennusprosessin kuvaus

Prosessin kuvaus havainnollistaa valmennuksen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on edistää ohjaustyössä toimivia hyödyntämään osallistavia yksilö- ja ryhmänohjauksen menetelmiä, ohjaustyössä toimivien verkostoitumista ja osaamisen jakamista sekä dialogista ja reflektiivistä työkulttuuria osana tavoitteellista ja asiakaslähtöistä ohjaustoimintaa.

2-3 kuukautta
5-10
Materiaalit

Ohjelma, esite, digitaalinen alusta (esim. O365, Teams, Moodle), tapaamiskohtainen työskentelyohje, kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet.

Tila

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Teams) ja rauhallinen tila.

VAIHE 1

Työnohjauksellinen eValmennusprosessi sisältää teknisen valmennuksen, teemoitetut valmennustapaamiset ja valmennettavien oman ohjaustoiminnan työssään ja reflektion.

eValmennuksen teemat (1-6)

Tekninen valmennus ja tutustuminen 

Ohjaajuus ja reflektiivinen työote 

Vanhemmuus voimavarana ja itsensä johtaminen 

Vanhemmuuden variaatiot työelämävahvuutena 

Vuorovaikutustaidot työelämässä 

Ohjaajan osaaminen ja hyvät käytännöt 

VAIHE 2 

Valitse ja ota käyttöön 

digitaalinen alusta, johon koko prosessi rakennetaan ja työskentely dokumentoidaan sekä  

videokokoussovellus, joka mahdollistaa osallistujien vuorovaikutuksen. 

VAIHE 3 

Laadi valmennuksen aikataulu, ohjelma ja esitteet ja käynnistä valmennuksen markkinointi. 

Esimerkki Työnohjauksellisen eValmennusprosessin sovelluksesta


Työnohjauksellinen eValmennusprosessi