Ryhmänohjaussuunnitelman runko

Ryhmänohjaussuunnitelma on ohjaajan työväline, joka täsmentää ohjausteeman ja tavoitteen, sisällön, menetelmät, aikataulutuksen sekä materiaalin yms. ohjauksessa huomioonotettavan. Toiminnallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä käyttävä ohjaus jaetaan lämmittely-, aiheen käsittely- ja lopetusvaiheeseen, minkä tavoitteena luoda luovuutta ja spontaanisuutta tukeva työskentelyilmapiiri ja käytäntö.

1-2 tuntia, suunnitteluvaihe on suhteessa ohjauksen kestoon
Tila

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Teams), kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet sekä rauhallinen tila.