Tulevaisuuden unelma-ammatti -sanataideharjoitus

Osallistujat tarkastelevat omia taitojaan ja kykyjään tulevaisuuden työelämän näkökulmasta.

30 min.
12.
Materiaalit

Listaus tulevaisuuden työelämätaidoista (esimerkkejä löytyy internetistä), kyniä ja paperia.

Tila

Ryhmätyötila.

Muuta

Yleisen näkemyksen mukaan tulevaisuuden työelämässä tarvitaan enenevässä määrin luovuutta, joustavuutta, itsenäisyyttä, empatiaa ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eli juuri niitä taitoja, joita vanhemmuus sekä edellyttää että vahvistaa.

VAIHE 1

Osallistujat suuntaavat ajatuksensa tulevaisuuteen ja pohtivat vuotta 2059 seuraavien apukysymysten avulla:

  • Mikä on pysynyt samana?
  • Mikä on muuttunut?
  • Minkälaista teknologiaa on?
  • Miten ihmiset liikkuvat?
  • Mitä töitä tehdään?
  • Onko joitain töitä kadonnut?

VAIHE 2

Osallistujat piirtävät tai listaavat ajatuksensa paperille.

VAIHE 3

Tämän jälkeen osallistujat piirtävät tai kirjoittavat itsestään kuvauksen omassa unelma-ammatissaan tulevaisuudessa. Ammatin ei tarvitse olla selkeä konkreettinen ammatti, vaan se voi olla työnkuva, jossa yhdistyy useita eri kiinnostuksen kohteita. Se saa myös olla täysin saavuttamaton tai utopistinen.

VAIHE 4

Harjoitus puretaan keskustellen. Ohjaaja voi nivoa epärealistisistakin unelma-ammateista yhtymäkohtia todelliseen tämän hetken työelämään.

Tulosta harjoitus (PDF)