Superminä! -sanataideharjoitus

Omien voimavarojen tunnistaminen ja nimeäminen. Osaamisen tunnistaminen laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti.

20 min.
5-12.
Materiaalit

A4-kokoinen valkoinen paperi, erivärisiä kirjoitustusseja.

Tila

Pöytä, jonka ympärille kaikki mahtuvat istumaan ja näkevät toistensa kasvot.

Muuta

Harjoituksessa omakuva piirretään omalla huonommalla kädellä, jotta se vapauttaisi suorituspaineista ja toisi mukaan leikillisen aspektin. Omakuvaa tarkasteltaessa on tärkeää huomioida ihminen psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena.

VAIHE 1

Osallistuja piirtää itsestään kokovartalokuvan omalla ”heikommalla” kädellään. Kuva otsikoidaan omalla etunimellä, jonka eteen liitetään sana ”super”.

VAIHE 2

Osallistuja kirjoittaa itselleen mieluisalla värillä omia vahvuuksiaan kuvan viereen. On tärkeää huomioida vahvuudet kokonaisuutena: osaaminen, taidot, luonteenpiirteet, ulkoiset ominaisuudet ja sosiaaliset taidot. Ohjaaja kehottaa kiinnittämään huomiota erityisesti niihin asioihin, joita vanhemmuus on vahvistanut tai tuonut mukanaan. Mikään vahvuus ei ole liian pieni ylös kirjattavaksi! Osallistuja kirjoittaa lopuksi ylös yhden asian, jota haluaisi itsessään kehittää.

VAIHE 3

Osallistuja kirjoittaa itsestään pienen kehuvan kuvauksen hän-muodossa. Harjoituksen purkuvaiheessa tekstit voidaan lukea ääneen ja niistä voidaan keskustella.

Tulosta harjoitus (PDF)