eValmennustapaamisen toimintatapa

Valmennustapaamisten toistuva toimintatavan ja rakenteen tavoitteena on luoda turvallinen ympäristö osallistujien dialogille ja tukea valmennukseen osallistujien välistä osaamisen kehittymistä henkilökohtaisten tavoitteiden suuntaisesti.

3 tuntia
Kaikki valmennukseen osallistuvat
Materiaalit

Sähköinen kutsu ja teeman mukainen työskentelyohje.

Tila

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Microsoft Teams), kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet sekä rauhallinen tila

Valmennustapaamisissa sovelletaan toistuvaa rakennetta, joka sisältää vaiheet 

Käynnistyminen (tekninen check-in, osallistujien esittely ja virittäytyminen), 

Työskentelyyn orientoituminen (teeman tarkastelu, työtavasta ja aikataulusta sopiminen), 

Hyvien käytäntöjen dialogi (käytäntökeskustelu) sekä 

Valmennustapaamisen arviointi ja palautekeskustelu. 

eValmennustapaamisen toimintatapa koostuu tapaamisen käynnistämisestä, hyvien käytäntöjen dialogista ja tapaamisen arvioinnista. ​