eValmennustapaamisen arviointi

Jokaisen valmennustapaamisen arvioinnin tavoitteena on kehittää Työnohjauksellista eValmennusta osallistujapalautteen avulla jo valmennuksen aikana ja valmennusprosessin päättyessä.

20 minuuttia
Kaikki valmennukseen osallistuvat
Materiaalit

eValmennustapaamisen arviointikysely sähköisellä alustalla (kuten Google Forms, Webropol, Moodlen Palaute)

Tila

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Teams), kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet sekä rauhallinen tila.

VAIHE 1

Jokainen valmennukseen osallistuja vastaa ensin itsenäisesti sähköisellä alustalla olevaan arviointikyselyynArvioinnin kohteena on kokemus tapaamisesta, tapaamisen päämäärä ja keskustelun aiheet, työskentelytapa tai menetelmä, valmentajien toiminta ja tapaaminen yleisesti. 

VAIHE 2

Valmentaja esittelee visuaalisen arviointikoonnin valmennusryhmälle. Lopuksi arviointia avataan keskustellen: Mikä toimi?  Mitä kehitettävää?  Mitä vien käytäntöön? 

 Valmentaja kirjoittaa osallistujien suulliset kommentit ja palautteet sanatarkasti näkyville reaaliaikaisesti kysymyksittäin. 

Arviointikysymykset ja ohje vastaajalle 

Vastaa eValmennustapaamisen arviointi kyselyyn (kirjoita digitaalisen alustan nimi tähän).  

Arvioi tämänkertainen eValmennustapaamisemme asteikolla 1-5. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten sinun kokemustasi. 

 

Kyselyn kysymykset 

Kokemus tapaamisesta 

1. En kokenut tulleeni kuulluksi, ymmärretyksi ja kunnioitetuksi – 2. – 3. -4. – 5 .Tulin kuulluksi, minua ymmärrettiin ja minua kunnioitettiin 

Päämäärä ja keskustelun aiheet 

1. Emme työstäneet emmekä keskustelleet olennaisista aiheista ja asioista – 2. – 3. -4. – 5. Työstimme ja keskustelimme oleennaisista aiheista ja asioista 

Työskentelytapa tai menetelmä 

1. Työtapa ei sopinut minulle – 2. – 3. -4. – 5. Työtapa sopi minulle hyvin 

Valmentajien toiminta 

1. Valmentajien toiminta ei tukenut tavoitteen saavuttamista – 2. – 3. -4. – 5. Valmentajien tuki tavoitteen saavuttamista 

Yleisesti tapaamisesta 

1. Tämän päivän tapaamisesta puuttui jotain – 2. – 3. -4. – 5. Yleisesti ottaen tapaaminen oli hyvä 

 

Kysymykset on muokattu Group Session Rating Scale –lomakkeesta (esim. https://or-counseling.org/resources/Documents/2016%20Conference/ICCE-Outcome-and-Alliance-Measures-and-Graph-Examination-Copies.pdf ).