Arviointi - janatyöskentely verkossa

Arviointi sosiometriaa soveltaen tukee osallistujien välistä dialogia toiminnan arvionnissa.

30 minuuttia
Kaikki valmennukseen osallistavat
Materiaalit

Janatyöskentelyn visuaalinen kuva ja väittämät kuva osana työskentelyohjetta.

Tila

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Teams), kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet sekä rauhallinen tila.

VAIHE 1

Sosiometrinen mittaukeskittyy ohjauksessa esille tulevien valintojen tekemiseen, kuka valitsee kenet, mitä joku valitsee ja millä perusteella valintoja tehdään?  Sosiometriaa voidaan käyttää yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä, sanallisesti, paperille täyttäen ja tilasosiometriana, jolloin valintoja kootaan seinille ja lattialle.  Sosiometrisen mittaamisen ja arvioinnin mittareina käytetään esim. käsimittausta, symboleja (kuvat, värit, esineet), janoja ja karttoja. 

Ohjaajan haasteena on esittää ohjauksen sisällön ja prosessin kannalta relevantti mitattava kysymys, kriteeri, jonka tulee olla ohjattaville merkityksellinen ja riittävän kiteytetty.    

VAIHE 2

Ohje ohjaajalle:

Kerro osallistujille harjoituksen tavoite ja tekniset ohjeet arviointiin janatyöskentelynä.

VAIHE 3

Ohje osallistujalle:

Aseta janalle oma nimesi/symbolisi asteikolla 1-10 sen mukaan mitä mieltä olet kuulemistasi väittämästä.
1=vähän…    10=erittäin paljon

  1. Olen viimeisen päälle ryhmänohjausihminen 
  2. eValmennus on elänyt työssäni viimeisen kahden viikon aikana 
  3. Vanhemmuuden taitoja arvostetaan työelämässä 
  4. Arviointi on tärkeä osa ohjaajan osaamista

Arviointi janatyöskentelynä verkossa