Työnohjauksellinen eValmennus tukee nuorten ohjauksen parissa työskentelevien ammattilaisten ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista Duuni –hankkeessa.

Tavoitteena on tukea ohjaustyössä toimivia hyödyntämään osallistavia yksilö- ja ryhmänohjauksen menetelmiä vanhemmuuden ja työelämätaitojen tunnistamiseen (esim. kuvalliset, liikunta- ja taidelähtöiset menetelmät) sekä
• mahdollistaa ohjaustyössä toimivien verkostoituminen ja osaamisen jakaminen
• edistää dialogista ja reflektiivistä työkulttuuria osana tavoitteellista ja asiakaslähtöistä ohjaustoimintaa
• varmistaa hankkeen alueellisten pilottien välinen tiedon- ja osaamisen jakaminen

Valmennuksen sisällöt ovat
1. Ohjaajuus ja reflektiivinen työote
2. Vanhemmuus voimavarana
3. Vanhemmuuden variaatiot
4. Vuorovaikutustaidot työelämässä
5. Tulevaisuuden työelämätaidot ja itsensä johtaminen

Työnohjauksellisen eValmennuksen kokonaisuus tuotetaan hankkeessa moniammatillisten ohjaajaryhmien etävalmennuksena.

Kevään 2020 valmennuksen aikataulu:

Ti 17.3. klo 10-12 tekninen check-in
Ke 25.3. klo 9-11 Ohjaajuus ja reflektiivinen työote
Ke 15.4. klo 9-12 Vanhemmuus voimavarana ja itsensä johtaminen
To 30.4. klo 9-12 Vanhemmuuden variaatiot työelämävahvuutena
To 14.5. klo 9-12 Vuorovaikutustaidot työelämässä
Ohjaajan osaaminen ja hyvät käytännöt, ajankohta sovitaan erikseen valmennusryhmän kanssa

Ilmoittaudu mukaan 13.3.2020 mennessä tuula.hypponen(a)lab.fi
_________________________________________________________________________________
Valmentajien esittely
Duuni hankkeessa valmentajilla on koordinointivastuu Työnohjauksellisen eValmennuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Tuula Hyppönen

työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. Tuula on perhetyön ja toiminnallisen työskentelyn asiantuntija, perhepsykoterapeutti (et), toiminnallisen ryhmätyönohjaaja (TRO) ja NLP Master.

Tarja Tolonen

työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. Tarja on vertaismentoroinnin, verkko-ohjauksen ja -pedagogiikan asiantuntija.