Veera I Turku
DUUNI-ohjaaja
Veera Vähämaa on turkulainen kahden pienen pojan äiti, joka työskentelee luovan kirjoittamisen ohjaajana, kirjoittajana ja yhteisötaiteilijana. DUUNI-hankkeessa Veera ohjaa Turussa Luovuustreeni ryhmiä, joissa omia vahvuuksia, osaamista ja elämän suuntaviivoja tarkastellaan kirjoittamisen, kuvaamisen ja draaman keinoin. (kuva Nadi Hammouda)
050 540 6061
Hannele I Helsinki
DUUNI-ohjaaja
Hannele Liukkonen on helsinkiläinen sosiaaliohjaaja. Hän toimii Suomen Caritaksen vapaaehtoisena sosiaalityöntekijänä. Hannelen ryhmässä pohditaan omia opiskelu- ja työelämätoiveita ja valmiuksia, tutustutaan erilaisiin opintopolkuihin ja laaditaan oma CV / portfolio sekä harjoitellaan työhaastattelutilanteita.
040 256 6275
Anna I Turku
DUUNI-ohjaaja
Anna Blomroos on paimiolainen kahden pienen tytön äiti, joka työskentelee lasten liikunnan kehittäjänä järjestömaailmassa. DUUNI-hankkeessa Anna ohjaa liikuntaryhmää, jossa omia vahvuuksia, osaamista, elämän suuntaviivoja sekä omaa suhdetta liikuntaan tarkastellaan liikkumisen ja yhdessä tekemisen keinoin.
040 900 0842
Mari I Rovaniemi
DUUNI-ohjaaja
05012345467