Voimaotus -kuvataideharjoitus

Opetella tuntemaan itseään paremmin. Tunnistamaan voimavaroja sekä erilaisia puolia omasta persoonastaan.

25 min.
4-8.
Materiaalit

Eri värisiä muovailuvahoja.

Tila

Ryhmätyötila, jossa pöytätilaa.

Muuta

Harjoitukseen voi ottaa myös lapset mukaan, huomioi tällöin riittävä aika toteutuksessa.

VAIHE 1

Osallistujat muotoilevat muovailuvahasta itselleen voimaotuksen, joka kuvaa vahvuuksia ja voimavaroja. Työskentelyssä voi käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

  • Minkälaisia piirteitä voimaotuksella on?
  • Miten voimaotus puhuu?
  • Miten voimaotus liikkuu?
  • Mitä voimaotus osaa?
  • Onko voimaotuksella apuvälineitä?
  • Mikä voimaotuksen nimi on?

VAIHE 2

Harjoitus puretaan esittelemällä kukin vuorollaan oman voimaotuksensa vahvuudet ja taidot. Ja kuvataan voimaotusta muutamalla positiivisella adjektiivilla.

VAIHE 3

Mikäli harjoituksessa on lapsia mukana, voivat he osallistua esittelykierrokselle.

Tulosta harjoitus (PDF)