Valmentajien työparityöskentely

Työparityöskentely edistää dialogista ja reflektiivistä työkulttuuria osana tavoitteellista ja asiakaslähtöistä verkko-ohjausta.

Koko valmennusprosessin (sis. suunnittelun ja markkinoinnin sekä arvioinnin) ajan 4-5 kk
2
Materiaalit

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Teams), kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet sekä rauhallinen tila. almennustapaamisten työskentelyohjeet

Tila

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Teams), kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet sekä rauhallinen tila.

Valmentajatyöpari suunnittelee, toteuttaa ja arvioi koko valmennusprosessin ja valmennustapaamisten sisällöt ja digitaaliset ratkaisut sekä raportoi tuloksista sidosryhmille ja rahoittajille. 

  1. Suunnittelu – valmennustapaamisen suunnittelu yhdessä sekä valmentajat tapaavat tuntia ennen valmennuksen aloitusta, lämmittäytyvät aiheeseen, työnjakoon ja vuorovaikutukseen
  2. Toteutus – dialoginen ja yhteistoiminnallinen toimintatapa, sovitut roolit fasilitoinnissa, osallistuminen, liittyminen, palautteen anto, tietoinen roolimallina toimiminen työparina
  3. Arviointi – valmennustapaamisen jälkeen varataan aikaa sisällön ja työparityöskentelyn reflektioon (palautteen palaute, arvioinnin arviointi) 
Työpari työskentelee tietokoneen välityksellä
People having a work meeting through a video call