Valmennuksen periaatteet

eValmennuksen periaatteet perustelevat ja suuntaavat valmennuksen tietoperustaa ja toimintaa valittuun suuntaan koko valmennusprosessin ja yksittäisen ohjaustapaamisen tasolla.

Koko valmennusprosessin ajan 2-3 kk
Kaikki valmennukseen osallistuvat
Tila

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Teams), kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet sekä rauhallinen tila.

Muuta

Tuotetaan yhteistoiminnallisesti valmennuksen alussa ja tarkistetaan prosessin aikana.

Duuni-hankkeen eValmennuksen periaatteet  

Luottamuksellisuus (salassapito ja kollegiaalisuus)  

Toimijalähtöisyys (valmennettava on toiminnan päähenkilö, osallistuva ja osallistava toimintakulttuuri) 

Systeemisyys (vanhemmuuden ja työelämän taidot sekä ohjaajuus selittyvät sirkulaarisesti suhteessa aikaan, paikkaan ja ympäröivään kulttuuriin)  

Osallisuus ( valmennukseen osallistuvien keskinäinen arvostus, luottamus ja mahdollisuudet  vaikuttaa valmennustoimintaan)   

Toiminnallisuus (taidelähtöisten jtoiminnallistemenetelmiekäyttö  valmennuksessa)  

Yhteisöllisyys (ohjausryhmän yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen) 

 

Valmennuksen periaatteiden sopiminen yhteistoiminnallisesti