Työhaastattelu -harjoitus

Konkretisoida työnhakua suomalaisessa ympäristössä ja auttaa ohjattavaa näkemään omat vahvuudet työntekijänä ja työnhakutilanteessa.

45 min/ohjattava.
Voidaan toteuttaa myös ryhmäohjauksena.
Tila

Rauhallinen tila.

Muuta

Ohjaajan on hyvä valmistautua työhaastattelutilanteisiin valmistelemalla kysymyspatteristoja etukäteen. Ohjattavalla oltava CV-rakennettuna. Mikäli harjoitus toteutetaan ryhmätilanteena, on harjoitukselle varattava enempi aikaa ja yhden haastattelun kestoa lyhennetään. Muut ryhmäläiset voivat toimia tarkkailijoina ja harjoituksen purku tehdään ryhmäkeskusteluna.

VAIHE 1

Ohjattavan kanssa sovitaan, haluaako hän realistisen työnhakutilanteen vai kuvitellun tilanteen, jolloin ohjattava voi vapaammin pohtia itseään työhaastattelutilanteessa.

VAIHE 2

Ohjaaja esittää työhönottajaa ja ohjattava on oma itsensä. Haastattelutilanteessa on hyvä huomioida suomalaisen työkulttuurin yleisiä piirteitä, kuten tehokkuuden korostuminen ja selkeän ja ytimekkään viestinnän arvostus.

VAIHE 3

Lopusta varataan 10-15 minuuttia harjoituksen loppukeskusteluun, jossa käydään läpi harjoituksen herättämät tunteet, esille nousseet vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä valmistautuminen tulevaisuuden työnhakutilaisuuksiin.

Tulosta harjoitus (PDF)