Toimintasuunnitelma -harjoitus

Toiminnan tavoitteen asettelu sekä itsensä johtamisen ja oman toimijuuden aktivointi. Sitoutuminen, toiminnan rytmitys ja tulevaisuusorientoituminen.

30 min.
Materiaalit

Paperia tai toimintasuunnitelmapohja tulostettuna ja kynä.

Tila

Rauhallinen ohjaustila.

Muuta

Jos 1. ohjauskerralla on toteutettu tavoitepolku-harjoitus, voidaan sitä hyödyntää työskentelyn pohjana.

VAIHE 1

Yhteisen keskustelun pohjalta ohjattava nimeää toimintasuunnitelmapohjaan omat tavoitteensa tulevaan. Tämän jälkeen hän nimeää lähtötilanteensa ja motivaation tavoitetta kohti. Vaihtoehtoisesti ohjattava voi piirtää tyhjälle paperille janan, johon lähtötilanne, askeleet ja tavoite merkitään.

VAIHE 2

Ohjattava löytää ohjaajan kanssa keskustellen konkreettiset, realistiset ja aikataulutetut keinot ja toimet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

VAIHE 3

Ohjattava kirjaa asettamansa askeleet tehtäväpohjalle tai vaihtoehtoisesti piirtämälleen janalle.

 

Esimerkkipohja toimintasuunnitelma -harjoituksen pohjasta.
Esimerkkipohja toimintasuunnitelma -harjoituksen pohjasta.

Tulosta toimintasuunnitelmapohja (PDF)

Tulosta harjoitus (PDF)