Tavoitepolku -harjoitus

Toiminnan tavoitteen asettelu ja oman toimijuuden aktivointi. Sitoutuminen, toiminnan rytmitys ja odotukset ohjaukselle.

20 min.
Materiaalit

Paperia tai tavoitepolku -pohja tulostettuna ja kynä.

Tila

Rauhallinen ohjaustila.

Muuta

Jos ryhmäohjauksessa on toteutettu unelmien ja tavoitteiden taulu -harjoitus, sitä voidaan käyttää tämän harjoituksen työskentelyn pohjana.

VAIHE 1

Yhteisen keskustelun pohjalta ohjattava nimeää tavoitepolku -pohjan pilviin omat unelmansa ja tavoitteensa tulevaan. Vaihtoehtoisesti ohjattava voi piirtää tyhjälle paperille yläosaan pilviä, joihin unelmat ja tavoitteet kirjoitetaan.

VAIHE 2

Ohjattava nimeää tavoitepolku -pohjan alalaidan ensimmäiseen palloon nykytilanteensa. Janan toiseen päähän nimetään ohjausprosessin tavoiteltu lopputulos. Vaihtoehtoisesti ohjaaja käy läpi ryhmä- ja yksilöohjauksen rytmityksen ja ohjattava kuvaa paperin alalaitaan rytmityksen janakuvion ja merkitsee janalle nykytilanteen sekä ohjausprosessin tavoitellun lopputuloksen.

VAIHE 3

Tämän jälkeen ohjaaja ja ohjattava yhdessä pohtivat yksilöohjaukselle kolme sisältöä, joiden käsittely rakentaa polkua kohti tavoiteltua lopputulosta. Ohjattava kirjaa sisällöt tähtikuvioihin. Vaihtoehtoisesti ohjattava piirtää paperin keskelle, jokaisen yksilöohjauskerran yläpuolelle tähtikuvion ja kirjaa niihin sisällöt.

 

Tavoitepolku -pohja, johon kirjataan unelmat ja tavoiteet sekä kuvataan ohjausprosessin kulku.
Tavoitepolku -pohja, johon kirjataan unelmat ja tavoiteet sekä kuvataan ohjausprosessin kulku.

Tulosta harjoitus (PDF)