Tavoitepolku -harjoitus

Oppia suunnittelemaan opintoja ja/tai työuraa. Vahvistaa tiedon hankinnan, analysoinnin ja valinnan taitoja. Tunnistaa ja nimetä pitkän ja lyhyen aikavälin uratavoitteita ja konkreettisia keinoja niiden saavuttamiseksi. Aktivoida omaa toimijuutta ja johtaa omaa tekemistä.

2-3 h.
Materiaalit

Paperia ja/tai tavoitepolku -pohja tulostettuna ja kynä.

Tila

Rauhallinen tila.

Muuta

Voit hyödyntää arvo- ja osaamisharjoitusten tuloksia polkusi rakentamisessa.

VAIHE 1

Tutustu sinua kiinnostavien alojen koulutusmahdollisuuksiin, ammatteihin ja/tai työmarkkinoihin ja kerää tietoa esimerkiksi seuraavien sivustojen avulla:

Voit halutessasi tehdä ammatinvalintatestejä pohdintojesi tueksi. Muista, että testitulokset ovat suuntaa antavia ja toimivat parhaimmillaan uusien ideoiden synnyttäjinä.

Ota selvää sinua kiinnostavan alan työmarkkinaoista ja tämän päivän rekrytointikäytänteistä:

Pohdi mikä sinua motivoi ja kiinnostaa eri aloissa ja tehtävissä? Millaiset työt olisivat arvojesi mukaisia ja vastaisivat vahvuuksiisi ja osaamiseesi?

VAIHE 2

Nimeä itsellesi motivoiva uratavoite tavoitepolku -tehtäväpohjaan.

VAIHE 3

Päätä ja aseta tehtäväpohjaan konkreettiset askelmerkit, joilla pystyt etenemään ja saavuttamaan uratavoitteesi. Esimerkiksi pääsykokeisiin valmistautuminen, uratarinoiden lukeminen, CV:n laatiminen, työelämäverkostoituminen tai LinkedIn-profiilin luominen.

VAIHE 4

Hyödynnä tehtäväpohjaa laatiessasi viikkosuunnitelmia urapolkusi edistämiseksi. Seuraa suunnitelmasi toteutumista sekä kirkasta tavoitteita tai askelmerkkejä tarvittaessa.

Esimerkkitoteutus tavoitepolku -tehtäväpohjasta.
Esimerkkitoteutus tavoitepolku -tehtäväpohjasta.

Tulosta tavoitepolku -tehtäväpohja

Tulosta harjoitus (PDF)