Resilienssin ja itseohjautuvuuden tukeminen

Tukea ohjausalan ammattilaisia resilienssin ja itseohjautuvuuden sekä niihin liittyvien taitojen kehittämisessä. Tämä tarkoittaa ohjaustyöhön osallistuvien ja ohjaajan omien itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitojen, vahvojen sosiaalisen suhteiden ja avunpyytämisen taitojen havainnointia ja vahvistamista.

1 tunti
Tila

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Teams), kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet sekä rauhallinen tila.

VAIHE 1

Ohjaaja asemoi aluksi resilienssin ja itseohjautuvuuden osaksi tulevaisuuden työelämätaitoja sekä määrittelee käsitteiden sisältöä. Tämän jälkeen tarkastellaan resilienssiin, itseohjautuvuuteen ja itsensä johtamiseen liittyviä osaamisen tunnistamisen työkaluja ja pohditaan teeman soveltamista itsearvioinnin kautta. 

VAIHE 2

Ohje osallistujalle: 

Pohdi ja mittaa itseäsi resilienssin ja itseohjautuvuuden näkökulmasta.

Avaa esimerkki työskentelyohje Resilienssin ja itseohjautuvuuden tukeminen