Reflektiiviset silmälasit

Harjoituksen tavoitteena on tukea ohjausalan ammattilaisia reflektiivisen osaamisen kehittymisessä eli omaan ohjaustyöhön liittyvien ajatusten, tunteiden ja toiminnan kriittisessä arvioinnissa

1 tunti
Materiaalit

vuorovaikutuksellisen työskentelyn mahdollistava alusta esim. Padlet harjoituksen etenemistä kuvaava käsikirjoitus esim. PPT-esitys.

Tila

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Teams), kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet sekä rauhallinen tila

Muuta

VAIHE 1

Ohjaaja määrittelee aluksi reflektiota yleisesti ja kuvaa reflektiiviset silmälasit-mallin reflektiotapoja neljästä eri näkökulmasta:  

  1. Valokuvaaja kuvaa tilanteen keskeiset tekijät – Mitä näit, kuulit, teit? Keitä oli mukana, keitä se kosketti? Missä yhteydessä kaikki tapahtui? Mitä muut tekivät? 
  2. Arvostelija arvioi sekä dokumentoi ajatuksia ja eettisiä seikkoja – Mitä ajattelet tästä? Miten arvioit tätä? Mitä se oli toisten näkökulmasta?  
  3. Taiteilija keskittyy tunteeseen – Miltä sinusta tuntui silloin tai nyt? Miltä toisista tuntui? Miten se ilmeni?  
  4. Professori keskittyy teoriaan, malleihin ja käsitteisiin – Mitä tiedän ja ymmärrän? Mihin teorioihin, malleihin ja käsitteisiin ymmärrykseni perustuu?

VAIHE 2

Ohje osallistujalle: 

Mieti itseäsi yksilö- tai ryhmänohjaajana aiemman kokemuksesi pohjalta. Valitse kaksi (2) itsellesi ominaista reflektiotapaa ja kirjoita Padlet-seinälle muutamin sanoin kuvausta valitsemistasi reflektiotavoista  otsikoiden (1- 4) alle:   

  1. Kuvaa omaa ohjaustasi ja ohjaajuuttasi; mitä näet? (valokuvaaja)  
  2. Mitä ohjausta ja ohjaajuutta koskevia ajatuksia, arviointia ja eettisiä seikkoja tavoitat? (katsauksentekijä, arvostelija)  
  3. Mitä tunteita sinussa herää ohjauskokemusten ja ohjaajuuden äärellä? (taiteilija)  
  4. Yhdistä näkemääsi, ajattelemaasi ja tuntemaasi tietoon. (professori, tiedemies).  

VAIHE 3

Lopuksi: Ryhmänjäsenet esittelevät kuvaukset, lopetetaan kokoavaan keskusteluun.     

Avaa linkki Reflektiiviset silmälasit ohjaukseen (Thinglink)

Reflektiiviset lasit ohjaukseen valokuvaajana, arvostelijana, taiteilijana ja tiedemiehenä.Reflektiiviset silmälasit harjoituksen kysymykset Padlet-seinällä

Harjoitus on julkaistu myös OSUMA- hankkeen Korttipakkajulkaisussa