Padlet-osaamisseinä -harjoitus

Harjoitus koostaa yhteen joko yksilöharjoitusten tai ryhmä- ja yksilöharjoitusten sisältöjä. Tehdään näkyväksi ja jäsennetään taitoja, vahvuuksia ja osaamista, joita tunnistetaan Duuni-ohjauksissa ja harjoituksissa. Itsetuntemuksen ja itsearvostuksen kasvattaminen.

Yhteensä 1 h.
Materiaalit

Padlet-osaamisseinä -ohjeet tulostettuna, nettiyhteys, tietokone ja mahdollinen jakoruutu.

Tila

Rauhallinen ohjaustila.

Muuta

Työskentelyn pohjana käytetään Duuni-ryhmässä ja yksilöohjauksissa tehtyjen harjoitusten lopputuotoksia.

VAIHE 1

Ohjaaja esittelee ohjattavalle osaamisseinän idean ja antaa tulostetun ohjeen oman seinän luomiseksi.

VAIHE 2

Ohjattava työskentelee oman osaamisseinänsä parissa kotitehtävänä. Ensimmäisen ohjauskerran jälkeen hän luo Padlet-seinän ja aloittaa sen täydentämisen jo tehtyjen harjoitusten pohjalta.

VAIHE 3

Toisella ohjauskerralla ohjaaja ja ohjattava tarkastelevat osaamisseinää yhdessä ja asettavat kotitehtävän sen täydentämiseksi.

VAIHE 4

Kolmannen ohjauskerran aikana käydään läpi vielä osaamisseinän kokonaisuus ja tehdään mahdolliset täydennykset.

VAIHE 5

Osaamisseinä jää ohjattavalle välineeksi oman osaamisen jäsentämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Sanoitettua osaamista voi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa.

Tulosta Padlet-ohje (PDF)

Tulosta harjoitus (PDF)