Omakuvallinen eläin(kollaasi) -harjoitus

Vanhemmuuden eri osa-alueiden hahmottaminen ja reflektointi voimavaralähtöisesti. Oman osaamisen tunnusteleminen, tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen sanallisen ja kuvallisen ilmaisun avulla.

45 min.
5-12.
Materiaalit

Eläinaiheisia kuvia tulostettuina/lehtileikkeinä tai eläinfiguureita, sakset, kartonkia ja liimaa.

Tila

Kaksi pöytätasoa, joista toiselle voidaan levittää materiaalit ja toisella voidaan työskennellä.

VAIHE 1

Osallistujat tutustuvat eläinkuviin/eläinfiguureihin ja valitsevat eläimiä, joihin kokevat samaistuvansa ja jotka symboloivat heidän omia vahvuuksiaan vanhempina. Mikäli käytössä on kuvamateriaaleja, voidaan niistä koota yksi kokonainen hahmo, jolla on esim. leijonan pää, suden vartalo ja haukan siivet tai työ voi olla kollaasi erilaisista kokonaisista eläimistä.

VAIHE 2

Jos eläin/eläimet on valittu kuvista, leikataan ja liimataan ne kartongille.

VAIHE 3

Harjoitus puretaan yhdessä keskustellen. Jokainen kertoo, mitkä asiat omassa persoonassa ja omissa taidoissa sopivat valittuun eläimeen (valittuja eläimiä voi olla yksi tai useampi). Eläimistä kerrotaan omasta kulttuurista käsin, huomioiden esimerkiksi eläinsymbolien mahdolliset merkityserot eri kulttuureissa.

Tulosta harjoitus (PDF)