Ohjauskäytäntöjen jakaminen

Ohjauskäytäntöjen jakamisen tavoitteena on kehittää ohjaajien hyviä ohjauskäytäntöjä vertaistuen ja palautteen avulla.

45-90 minuuttia osallistujamäärästä riippuen
Kaikki valmennukseen osallistuvat
Materiaalit

Ohjauskäytäntöjen jakaminen työskentelyohjeissa, tietokoneen näytön jakaminen hyvän käytännön esittelyssä ja digitaalinen työkalu (kuten Padlet-seinä, videokokoussovelluksen chat) palautteen välittämiseen .

VAIHE 1

Ohjaajat jakavat valitsemiaan ohjauskäytäntöjä. Esittäjä kuvaa ohjauskäytännön joko jakamalla oma näyttöä, kuvaamalla sitä suullisesti tai ohjaajamme harjoituksen käytännössä.

VAIHE 2

Kirjoita kuulijana tai harjoitukseen osallistujana keskustelualueelle tiiviisti kaksi (2) palautetta: ¨Nimi, ohjauskäytäntösi….¨. 

Kiinnitä erityisesti huomiota ohjauskäytännön tavoitteisiin, sisältöön,  menetelmiin ja arviointiin sekä verkko-ohjaukseen ja teknologiaan.

Hyvien ohjauskäytäntöjen jakaminen on ohjaajan oman ohjaussuunnitelman esittelyä ja palautteen antoa tavoitteiden, sisällön, menetelmien ja arvioinnin näkökulmasta