Nauhatarina vuorovaikutuksesta työssä

Lämmittää osallistujia mielikuvaharjoittelun avulla vuorovaikutuksen teemaan yhteisen tarinankerronnan keinoin.

10-15 minuuttia
Kaikki valmennukseen osallistuvat
Tila

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Teams), kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet sekä rauhallinen tila.

VAIHE 1

Ohjaaja orientoi osallistujia narratiivisen työskentelyn yleisiin perusteisiin ja harjoitukseen.

Tarinalla tarkoitetaan Aristoteleen (Runousoppi) mukaan 

  • merkityskokonaisuutta, joka “jäljittelee toimintaa ja elämää, onnellisuutta ja onnetonta kohtaloa”   
  • tarinan keskeinen elementti juoni, mythos muodostaa kokonaisuuden, johon nähden erilliset osat saavat merkityksensä   
  •  ajallista kokonaisuutta, jolla on alku, keskikohta ja loppu  
  • tarinassa kuvataan KUKA – henkilö, MITÄ – toiminta, MISSÄ – paikka, MILLOIN – aika ja MIKSI – toiminnan motiivi (Hänninen, 2000, 20)  

 VAIHE 2

Ohje osallistujalle:

Kerrotaan yhdessä tarinaa aiheesta ¨Vuorovaikutuksesta työssä¨ siten, jokainen saa lisätä vuorotellen pari lausetta nauhamaisesti etenevään tarinaan.