Naamio -kuvataideharjoitus

Tiimityön ja konkreettisen ongelmanratkaisukyvyn vahvistaminen. Pohtia kehollisen vuorovaikutuksen keinoja sekä ilmeiden ja sanojen merkitystä vuorovaikutustilanteissa. Non-verbaalisen viestinnän kehittäminen.

1,5 h.
4-8.
Materiaalit

Kartonkia, kyniä, sakset ja kuminauhaa tai lankaa.

Tila

Ryhmätyötila, jossa on tarpeeksi tilaa liikkua sekä tilan ulkopuolella odotustila.

VAIHE 1

Jokainen tekee itselleen kokonaamion, tiimityöskentelyä hyödyntäen. Naamioita leikattaessa huomioitava mittasuhteet, toimivuus ja muotoilu. Naamioilla on tarkoitus peittää ilmeet, silmäreiät saa tehdä, mutta muutoin naamio on umpinainen.

VAIHE 2

Ohjaaja asettelee tuolit tilaan esimerkiksi puolikaareen tai riviin. Yksi tuoli asetetaan tuolirivin eteen siten, että kaikilla on näköyhteys.

VAIHE 3

Ryhmäläiset istuvat kukin vuorollaan toisten eteen asetettuun tuoliin ja pyrkii huomioimaan ja luomaan kontaktin jokaiseen tilassa olijaan katseella, ilmein ja elein. Tässä vaiheessa ollaan ilman naamiota.

VAIHE 4

Seuraavalla kierroksella jokainen käy vuorollaan jälleen istumassa eteen asetetussa tuolissa, tällä kertaa naamio kasvoillaan. Tavoitteena on edellisen kierroksen tavoin luoda kontakti jokaiseen tilassa olijaan, ilman kasvon ilmeitä. Yleisöllä ei ole naamioita kasvoillaan.

VAIHE 5

Kolmannessa vaiheessa muut siirtyvät tilan ulkopuolelle ja tilaan jää 2-5 osallistujaa naamiot kasvoillaan. Tilaan jäävät osallistujat sopivat keskenään minkälaista ilmapiiriä, vastaanottoa ja tunnetta tilaan tulevalle halutaan välittää kehollisesti (esim. tervetullut, torjuttu, hyväksytty, ihannoitu). Ohjaaja tuo tilaan yhden osallistujan tilan ulkopuolelta ja istuttaa hänet eteen asetetulle tuolille. Tilassa olevat muuttavat tilanteen kulkua sopimallaan tavalla.

VAIHE 6

Huoneessa olijat sopivat keskenään uuden vastaanoton/tunteen. Tuoliin istutettu osallistuja liittyy nyt huoneessa olevien ryhmään ja ohjaaja tuo tilaan uuden henkilön. Tämä toistetaan niin monta kertaa, että kaikki ulkopuolella olijat on saatu takaisin tilaan.

VAIHE 7

Harjoitus käydään läpi keskustellen ilman naamioita, tilanteen mieleen tuomista ajatuksista, kontaktin ottamisesta, kehon kielestä ja vuorovaikutuksen eri muodoista.

 

Valokuva, joka otettu naamion takaa. Kuvassa näkyy naamioita askartelevia henkilöitä.
Valokuva, joka otettu naamion takaa. Kuvassa näkyy naamioita askartelevia henkilöitä.

Tulosta harjoitus (PDF)