Muuttuva elävä kuva -kuvataideharjoitus

Harjoittaa ryhmätoiminnan tilannetajua, kuuntelemista, reagoimista ja aloitekykyä. Tehdä näkyväksi kehollista vuorovaikutusta ja kiinteyttää ryhmää.

20 min.
5-8.
Tila

Ryhmätyötila, jossa lattiatilaa liikkumista varten.

VAIHE 1

Keskustellen sovitaan jokin työelämän tilanne tai taito, jota ryhmä ryhtyy kehollisesti kuvaamaan. Harjoitukseen osallistuu kerralla neljä henkilöä.

VAIHE 2

Harjoitukseen osallistujia ei erikseen sovita, vaan jokainen tarkkailee ryhmää ja tekee itse aloitteen haluamallaan hetkellä. Neljä ihmistä menee kukin vuorollaan kuvaan. Kuvan ulkopuolella jääneet havainnoivat elävää kuvaa.

VAIHE 3

Kun kaikki neljä ovat kuvassa, elävä kuva puretaan rauhallisesti käänteisessä järjestyksessä. Ohjaaja voi tarvittaessa ohjeistaa purkua.

VAIHE 4

Lopuksi käydään yhteinen keskustelu elävän kuvan herättämistä ajatuksista ja tulkinnoista keholliseen vuorovaikutukseen liittyen.

Tulosta harjoitus (PDF)