Liikkujan unelmakartta -liikuntaharjoitus

Tutustuminen omaan itseensä liikkujana ja muihin ryhmäläisiin sekä omien haaveiden kirkastaminen liikkujana.

30-45 min
Ryhmäkoko tulee sopeuttaa käytössä olevaan tilaan ja tarvikkeisiin. Harjoituksen kannalta ryhmäkokoa ei ole tarve rajoittaa.
Materiaalit

Jokaiselle osallistujalle jaetaan iso paperi (esim. A3), aikakausilehtiä eri aihepiireistä, sakset, liimaa, kyniä/ tusseja ja tulostettuina kuvina kolme yleisintä liikkujatyyppiä (elämysliikkuja, kilpailija, uurastaja). Liikkujatyyppejä tulee olla tulostettuna vähintään yksi/osallistuja. Liikkujatyypit löydät osoitteesta www.liikkujatyyppi.fi.

Tila

Paljon pöytä- tai lattiatasoa, joihin voidaan levittää materiaalit ja tilaa jää myös työskentelylle. Pöydät voivat olla myös erillisinä.

Muuta

Myönteinen suhde liikuntaan on liikunnallisen elämäntavan perusta. Jokainen voi oppia tuntemaan itsensä liikkujana. Meidän on hyvä ymmärtää, että liikkumisen eri muodoista ja kokemuksista tulevat onnistumisen ja hyvän olon tunteet ovat yksilöllisiä. Saman perheen sisällä voi olla monia eri liikkujatyyppejä. Suhde liikuntaan ja käsitys itsestään liikkujana vahvistuvat parhaiten myönteisten kokemusten ja onnistumisen tunteiden kautta. Myönteisiä kokemuksia puolestaan syntyy, kun liikkumista saa toteuttaa oman liikkujatyyppinsä mukaisesti. Vanhempi voi joutua kasvattamaan itseään arvostamaan myös sellaista liikkumista ja liikuntaa, joka ei ole omalle liikkujatyypille ominaista, mutta joka kiinnostaa lasta. Liikkujatyypit ovat Jaana Karin rekisteröimä tavaramerkki. Lisätietoa ja ilmaisen Liikkujatyyppi-testin löydät osoitteesta www.liikkujatyyppi.fi.

VAIHE 1

Jokainen tutustuu jaettuihin kolmeen liikkujatyyppiin ja valitsee niistä itseään parhaiten kuvaavan tyypin. Oikean liikkujatyypin löytämiseksi osallistujat voivat myös hyödyntää nettisivuilla olevaa maksutonta testiä.

VAIHE 2

Valittu liikkujatyyppi liimataan paperille ja sen ympärille rakennetaan liikkujan unelmakarttaa. Apukysymyksinä voi käyttää seuraavia kysymyksiä:

  • Mistä haaveilen?
  • Mitkä asiat liikkumisessa tuottavat itselle mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia?

VAIHE 3

Harjoitus puretaan yhdessä keskustellen. Jokainen osallistuja avaa omaa Liikkujan unelmakarttaansa haluamallaan tasolla toisille. Mikäli ryhmäkoko on isompi, voidaan harjoitus purkaa myös pienryhmissä keskustellen.

 

Kuvituskuva. Valokuva erään ryhmäläisen tekemästä liikkujan unelmakartasta.
Valokuva erään ryhmäläisen tekemästä liikkujan unelmakartasta.

Lähde:

Liikkujatyypit ovat Jaana Karin rekisteröimä tavaramerkki. Lisätietoa ja ilmaisen Liikkujatyyppi-testin löydät osoitteesta www.liikkujatyyppi.fi.

Tulosta harjoitus (PDF)