Liikkujan unelmakartta -liikuntaharjoitus

Tutustuminen omaan itseensä liikkujana sekä omien liikkumiseen liittyvien haaveiden kirkastaminen.

30 min.
Harjoitus voidaan toteuttaa myös yhdessä lasten kanssa.
Materiaalit

Iso paperi (esim. A3), aikakausilehtiä eri aihepiireistä, sakset, liimaa, kyniä/ tusseja ja tulostettuina kuvina kolme yleisintä liikkujatyyppiä (elämysliikkuja, kilpailija, uurastaja). Liikkujatyypit löydät osoitteesta www.liikkujatyyppi.fi.

Tila

Pöytä- tai lattiatasoa, joihin voidaan levittää materiaalit ja tilaa jää myös työskentelylle.

Muuta

Myönteinen suhde liikuntaan on liikunnallisen elämäntavan perusta. Jokainen voi oppia tuntemaan itsensä liikkujana. Meidän on hyvä ymmärtää, että liikkumisen eri muodoista ja kokemuksista tulevat onnistumisen ja hyvän olon tunteet ovat yksilöllisiä. Saman perheen sisällä voi olla monia eri liikkujatyyppejä. Suhde liikuntaan ja käsitys itsestään liikkujana vahvistuvat parhaiten myönteisten kokemusten ja onnistumisen tunteiden kautta. Myönteisiä kokemuksia puolestaan syntyy, kun liikkumista saa toteuttaa oman liikkujatyyppinsä mukaisesti. Vanhempi voi joutua kasvattamaan itseään arvostamaan myös sellaista liikkumista ja liikuntaa, joka ei ole omalle liikkujatyypille ominaista, mutta joka kiinnostaa lasta.

VAIHE 1

Tutustu kolmeen liikkujatyyppiin ja valitse niistä itseäsi parhaiten kuvaava tyyppi. Oikean liikkujatyypin löytämiseksi voit myös hyödyntää nettisivuilla olevaa maksutonta testiä.

VAIHE 2

Liimaa valittu liikkujatyyppi paperille ja rakenna sen ympärille oma liikkujan unelmakarttasi. Apukysymyksinä voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

  • Mistä haaveilen?
  • Mitkä asiat liikkumisessa tuottavat itselle mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia?

 

Kuvituskuva. Valokuva erään ryhmäläisen tekemästä liikkujan unelmakartasta.
Valokuva erään ryhmäläisen tekemästä liikkujan unelmakartasta.

Lähde:

Liikkujatyypit ovat Jaana Karin rekisteröimä tavaramerkki. Lisätietoa ja ilmaisen Liikkujatyyppi-testin löydät osoitteesta www.liikkujatyyppi.fi.

Tulosta harjoitus (PDF)