Kaupunkisuunnistus -liikuntaharjoitus

Tulevaisuuden työelämätaitoihin tutustuminen. Tässä erityisesti keskitytään ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, jotka molemmat taidot ovat listattuna tulevaisuuden työelämätaitojen TOP 10.

1 h.
Tässä harjoituksessa henkilömäärää ei ole erikseen rajoitettu.
Materiaalit

Jokaiselle ryhmälle kartallinen tehtäväkortti ja kynä. Sana-arvoitustehtävän pohja (lappu).

Tila

Kaupunki tai muu ulkoilutila. Esimerkkiharjoitus on tehty Turun keskustassa.

Muuta

Yleisen näkemyksen mukaan tulevaisuuden työelämässä tarvitaan enenevässä määrin luovuutta, joustavuutta, itsenäisyyttä, empatiaa ja hyviä vuorovaikutustaitoja eli juuri niitä taitoja, joita myös tarvitaan päivittäin lasten kanssa kotona ollessa. Kaupunkisuunnistusharjoituksessa ryhmäläiset jaetaan kahden-kolmen hengen joukkueisiin, joissa he pääsevät yhdessä ratkomaan tehtäviä. Harjoitus voidaan toteuttaa myös lapset mukana.

VAIHE 1

Ohjaaja on etukäteen merkinnyt maastoon ja karttoihin valitsemansa määrän rastipisteitä, joihin jokaiseen on laadittu oma tehtävänsä. Tehtävien suorittaminen aloitetaan ohjaajan osoittamassa järjestyksessä. Ohjaaja ilmoittaa ajan, johon mennessä jokaisen tulee saapua takaisin lähtöpaikalle.

VAIHE 2

Jokaisen tehtävän suorituksesta tulee lähettää ohjaajalle kuva, johon on lisätty kuvatekstiksi rastipisteen numero, esimerkiksi WhatsApp-viestinä. Ohjaaja lähettää paluuviestinä kirjaimen, joita tarvitaan lähtöpaikalle palattaessa.

VAIHE 3

Ohjaajaan on mahdollista olla yhteydessä puhelimitse, mikäli osallistujilla herää kysymyksiä tai ongelmia matkan varrella.

VAIHE 4

Ryhmien saapuessa lähtöpaikalle, saavat he ohjaajalta sana-arvoitustehtävän, jonka he ratkaisevat yhdessä sijoittamalla harjoituksen aikana saamansa kirjaimet oikeille paikoilleen.

VAIHE 5

Kun sana on selvitetty, ryhmän tulee kuvailla ohjaajalle, miten kyseinen taito liittyy työelämään. Mikäli ryhmällä on hankaluuksia sana-arvoituksen ratkaisemisessa, voi ohjaaja antaa ryhmälle vinkkejä kirjainten oikeasta järjestyksestä tai sanasta.

Esimerkkiharjoituksen (kuva 1) rastien tehtävät:

  1. Mannerheimin puisto. Valitkaa yksi leikkipuiston telineistä/välineistä ja kokeilkaa sitä joko yksin tai yhdessä lapsen kanssa. Lähettäkää kuva ohjaajalle.
  2. Puolalan puisto. Katsokaa ympärillenne ja kuvatkaa jotain kaunista, joka tuottaa teille molemmille iloa. Lähettäkää kuva ohjaajalle.
  3. Puutori. Tutkikaa ympäristöä ja etsikää jokin asia, joka kuvaa jollain lailla vanhemmuuden taitoja. Lähettäkää siitä kuva ohjaajalle.

Esimerkkejä sana-arvoitustehtävistä:

  •  _ _ P A _ I A (osallistujat ovat saaneet kirjaimet M, T ja E) = EMPATIA
  • K _ _ N _ E _ E _ _ N _ N (osallistujat ovat saaneet kirjaimet T, U, L, U, I, M ja E) = KUUNTELEMINEN

Esimerkki osallistujille jaettavasta tehtäväkortista:

Kuvituskuva. Esimerkkikuva tehtäväkortista, johon on tiivistettynä harjoituksen sisältö osallistujille jaettavaan muotoon.
Esimerkkikuva 1 tehtäväkortista, johon on tiivistettynä harjoituksen sisältö osallistujille jaettavaan muotoon.

Tulosta harjoitus (PDF)