Itsensä johtamisen polku -kuvataideharjoitus

Tunnistaa itsensä johtamisen haasteita ja ratkaisuja. Itsetuntemuksen kehittäminen, itsensä hyväksyminen.

1,5h-2h, riippuen ohjattavien määrästä.
4-8.
Materiaalit

kartongista leikattuja taittokortteja, värikyniä, voimapaperia/rullapaperia, teippiä, valkoisia taululiituja, väriliidut, leluja tai pieniä esineitä. Paperia ja kyniä.

Tila

Pöytätilaa ja lattiatilaa.

VAIHE 1

Ennen työskentelyä ohjattavat pohtivat ohjaajan avustuksella itsensä johtajuutta käsitteenä sekä itsensä johtamiseen liittyviä haasteita.

VAIHE 2

Esiin nousseet itsensä johtamisen haasteet kuvataan kartongista leikatuille korteille. Kuvaaminen tapahtuu piirtäen itsensä johtamisen ”haastajia” sekä tavoitteisiin pääsyn ”harhauttajia”.

VAIHE 3

Lattiaan teipataan iso paperi (n. 200-300cm x 80cm), jonka äärelle osallistujat asettuvat pareittain. Toinen pareista ottaa käteensä taululiidun ja aloittaa viivan piirtämisen silmät kiinni. Toinen ohjaa piirtäjän liikettä sanalla ”käänny”. Piirtäjä kääntyy satunnaisesti valitsemaansa suuntaan. Parit vaihtavat rooleja ja piirtämistä jatketaan, kunnes paperi on täyttynyt erilaisista viivoista.

VAIHE 4

Jokainen valitsee itselleen liiduista oman värin sekä leluista/esineistä hahmon, jolla haluaa ”pelata”. Jokainen osallistuja etsii omalla värillään piirtäen valkeista viivoista itselleen reitin paperin päästä päähän. Reitin varrelle merkitään itselle mutkaisia tai haastavia kohtia. Piirtäminen tapahtuu samanaikaisesti.

VAIHE 5

Kun jokainen osallistuja on saanut piirrettyä itselleen reitin, valitaan reitin päähän jokin yhteinen tavoitteen symboli.

VAIHE 6

Seuraavaksi kukin työskentelee vuorollaan: reitille sijoitetaan ”haastajia” ja ”harhauttajia” merkittyihin mutka- tai haastekohtiin. Osallistuja liikkuu hahmolla reittiä pitkin pysähtyen ”haastajan” tai ”harhauttajan” kohdalla. Haastajista ja harhauttajista keskustellaan yhdessä ja ryhmän tehtävänä on auttaa hahmoa voittamaan tilanne ja löytämään ratkaisuja. Osallistuja kirjaa tunnistetut itsensä johtamisen ratkaisut paperille. Jokainen ryhmän jäsen käy läpi oman reittinsä.

 

Kuvituskuva. Valokuva harjoituksen esimerkkitoteutuksesta. Kuvassa on paperille piirretty reitti sekä merkitty "haastajat" ja "harhauttajat". Paperinukke kulkee reitillä.
Valokuva harjoituksen esimerkkitoteutuksesta.

 

Kuvituskuva. Valokuva harjoituksen esimerkkitoteutuksesta. Kuvassa merkitty kohta, jossa piirroshahmo istuu kahvipöydän ääressä.
Valokuva harjoituksen esimerkkitoteutuksesta.

 

LÄHDE

Mari Mulari, TaM.

Tulosta harjoitus (PDF)