Havainnollistavia elementtejä verkko-ohjauksessa

Havainnollistaminen tukee dialogista ja vuorovaikutusta ja erilaista oppimista, jossa tarkasteltava aihe esitetään kuvallisessa, äänellisessä, pelillisessä, tarinallisessa tms. muodossa.

5 min / osallistuja
Kaikki valmennukseen osallistuvat
Materiaalit

Havainnollistavia elementtejä osana työskentelyohjetta.

Tila

Videokokoussovellus (kuten Zoom, Teams), kannettava tietokone, videokamera ja mikrofonilliset kuulokkeet sekä rauhallinen tila.

VAIHE 1

Ohjaaja tiivistää aloittavan ryhmän tutustumiseen ja ryhmäprosessin ydinkysymyksiin liittyvät asiat ja valitsee aihetta symboloivan kuvan tarkastelun pohjaksi.  

VAIHE 2

Ohjaaja voi hyödyntää sosiometristä symbolityöskentelyä, jossa osallistujat kertovat teemaan sopivien kuvien avulla kokemuksistaan ja ajatuksistaan.