Elämänkenttä -harjoitus

Tutustuminen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämän suunnittelun tukeminen. Elämään ja arkeen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen. Itselle tärkeiden asioiden, arvojen ja roolien havaitseminen.

20-30 min.
Materiaalit

Värikynät ja paperia.

Tila

Ohjaustila, jossa kaksi henkilöä mahtuvat työskentelemään pöydän ääressä.

VAIHE 1

Ohjattava saa paperin, joka on hänen elämänkenttänsä.

VAIHE 2

Ohjattava kirjoittaa sopivaan kohtaan paperille sanan ”minä” ja ympyröi tekstin. Tämän jälkeen paperille kirjoitetaan tai piirretään olennaiset ja merkitykselliset elämään kuuluvat asiat. Asioita voivat olla esim. perhe, opiskelu, harrastukset. Kukin asia ympyröidään siten, että ympyrän koko kuvaa sitä, kuinka suuren osan elämästä kyseinen asia vie. Elementtien nimeäminen auttaa niiden jäsentämistä ja hallittavuutta.

VAIHE 3

Valmiiksi piirrettyä elämänkenttää tarkastellaan ohjaajan kanssa, kiinnittäen huomiota muun muassa siihen:

  • ovatko kentässä olevat asiat sellaisia, joista ohjattava toivoo elämänsä rakentuvan?
  • onko kaikille asioille aikaa ja tilaa sen verran kuin ohjattava toivoo olevan ja miten ne suhteutuvat toisiinsa?

VAIHE 4

Mikäli tarvetta ja mahdollista, ohjattava asettaa itselleen tavoitteita elämänsuunnitteluun. Mitä haluaa lisää ja mille haluaa enemmän aikaa? Mitä haluaa vähentää tai mistä haluaa luopua?

Lähde:

Harjoitus sovellettu V. Peavy 1999.

Tulosta harjoitus (PDF)