Arvokortti -harjoitus

Tunnistaa ja tehdä näkyväksi työelämän arvoja ja merkityksiä. Pohtia työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

30 min.
Materiaalit

Arvokortit, kynä ja paperia.

Tila

Rauhallinen ohjaustila.

VAIHE 1

Ohjattava käy yksitellen läpi koko arvokorttipakan ja jaottelee kortit kahteen pinoon sen mukaan, onko arvo itselle tärkeä vai ei.

VAIHE 2

Tärkeiksi valitut kortit käydään jälleen läpi yksitellen ja asetetaan pöydälle järjestykseen arvottamalla ja vertailemalla niitä keskenään. Jokainen pakasta otettu kortti asetetaan pöydälle tärkeysjärjestykseen suhteessa toisiin jo pöydällä oleviin arvokortteihin.

VAIHE 4

Lopuksi kirjataan ylös arvokorttien 5-10 tärkeimmäksi järjestäytynyttä arvoa.

VAIHE 5

Ohjaajan kanssa voidaan käydä keskustelua arvojen tunnistamisen herättämistä ajatuksista muun muassa:

  • Mitkä asiat vaikuttivat arvojen valintaan?
  • Minkälaiseksi arvomaailma rakentui?
  • Miten arvovalinnat ohjaavat koulutus- tai työelämäpolkua?
  • Miten työn arvot toteutuvat työn ja perhe-elämän yhdistämisessä?

Tulosta arvokortit (PDF)

Tulosta harjoitus (PDF)