Arjen liikuttavat valinnat -liikuntaharjoitus

Löytää arjesta voimavaroja, jotka toimivat vahvuuksina muillakin elämän osa-alueilla. Herättää ajatuksia osallistujien omasta arkiliikkumisesta yksin/yhdessä lapsen kanssa ja liikunnan positiivisista vaikutuksista. Lisätä tietoisuutta aikuisten liikkumissuosituksista sekä lasten varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista.

15 min.
Ryhmäkoko tulee suhteuttaa varattuun tilaan, muuten ei ole tarvetta rajata henkilömäärää.
Materiaalit

Tutustu aikuisten liikkumissuositukseen täältä: https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus. Tutustu varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin täältä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf.

Tila

Riittävästi vapaata tilaa sisällä tai ulkona.

Muuta

Ohjaajan on hyvä perehtyä etukäteen aikuisten liikkumissuosituksiin ja varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin, jotta väittämiä esittäessä kertoa myös faktaa asian ympärille.

VAIHE 1

Ohjaaja havainnollistaa käytettävässä tilassa ”kyllä – ei” -janan.

VAIHE 2

Ohjaaja esittää väittämiä liikunnasta. Osallistuja pohtii ohjaajan esittämiä väittämiä menneeseen muutamaan viikkoon peilaten. Osallistuja liikkuu ”kyllä – ei” -janalla siihen kohtaan, joka kuvaa parhaiten hänen tilannettaan. Ohjaaja voi vaihdella liikkumistapoja erityisesti silloin, kun lapset ovat mukana harjoitteessa, jotta janalla liikutaan yhdessä lasten kanssa. Eri liikkumistyylejä voivat olla mm.:

 • kävellen
 • hyppien
 • karhunkäynti
 • rapukävely lapsi sylissä
 • tuplakävely

Muutamia esimerkkejä ohjaajan väittämiksi:

 • saan kevyttä liikuntaa päivittäin
 • käytän rappusia hissin sijaan
 • teen vaunulenkkejä
 • olen kehittänyt lihaskuntoa
 • liikun mieluummin kävellen kuin autolla
 • minulle on tullut kunnon hiki viimeisen viikon aikana liikkuessa
 • liikumme koko perhe yhdessä
 • liikun ilman lapsia esim. yksin tai kavereiden kanssa
 • olen/olemme hyödyntäneet lähimetsää liikkumiseen
 • tiedän missä sijaitsee kotimme lähin leikkipuisto
 • olen venytellyt
 • vältän tietoisesti pitkiä istumisjaksoja
 • herään virkeänä
 • tarjoan tietoisesti lapselleni liikunnallisia virikkeitä

Lähde:

Tutustu aikuisten liikkumissuositukseen täältä: https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus.
Tutustu varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin täältä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75405/OKM21.pdf.

Tulosta harjoitus (PDF)