Arjen esineet -sanataideharjoitus

Tutustuminen, ryhmäytyminen, oman elämäntilanteen ja identiteetin pohtiminen. Omakuvalliseen työskentelyyn orientoituminen.

20 min
6-12
Materiaalit

Erilaisia lapsiperheen arkisia esineitä. Esimerkiksi tutti, kahvikuppi, kello, lusikka, pikkuauto jne.

Tila

Pöytä, jonka ympärille kaikki mahtuvat istumaan ja näkevät toistensa kasvot.

Muuta

Harjoitus voidaan toteuttaa kirjoittaen, vapaasti assosioivaa tajunnanvirtatekniikkaa hyödyntämällä tai vaihtoehtoisesti vain keskustellen.

VAIHE 1

Jokainen valitsee pöydältä yhden esineen, joka parhaiten kuvaa omaa elämäntilannetta yleisesti tai juuri sen hetken tunnetilaa. Esineestä kirjoitetaan tajunnanvirtaa 5 minuuttia (ohjaaja katsoo kellosta ajan). Tajunnanvirtakirjoittaminen tarkoittaa vapaasti assosioivaa kirjoittamista, jossa kirjoittaja ei keskity pohtimaan tai korjaamaan virheitä. Kirjoittaja yrittää pitää kynän koko ajan liikkeessä.

VAIHE 2

Jos harjoituksessa on kirjoitettu, jokainen voi lukea oman tekstinsä itsekseen läpi ja alleviivata sieltä 1-3 asiaa, jotka tuntuvat erityisen merkityksellisiltä.

VAIHE 3

Kukin osallistuja esittelee oman esineensä sekä kertoo vapaasti, miksi valitsi juuri kyseisen esineen. Osallistuja voi myös halutessaan lukea valittuja kohtia omasta tekstistään.

 

Kuvituskuva arjen esineet -harjoitukseen valituista esineistä.
Valokuva arjen esineet -harjoitukseen valituista esineistä.

Tulosta harjoitus (PDF)