DUUNI-hanke

Kenelle?
Hanke on suunnattu nuorille (16-29 v.) äideille ja isille.

Miksi?
Koska perhevapaiden jälkeen voi olla vaikeaa päästä työelämään tai opiskelemaan.
Koska vanhemmuus kehittää taitoja, joista on hyötyä myös työelämässä ja opinnoissa.

Mitä DUUNIssa tehdään?
Toimitaan ryhmissä:

Yhteensä kuusi kertaa, 1,5-2 tuntia kerrallaan
Pienet ryhmät
Ryhmästä riippuen myös lapsen voi halutessaan ottaa mukaan

Ryhmätoiminnan alueet ja järjestäjät:
• Turun seudulla / LiikU ja Kirjan talo
• Pääkaupunkiseudulla / Suomen Caritas
• Rovaniemen alueella / Lapin YO

Annetaan yksilöohjausta:
Yhteensä 3 kertaa, ryhmätapaamisten väliviikkoina
Yksilötapaamiset kestävät noin tunnin
Tapaamisissa käsitellään osallistujan toiveiden ja tarpeiden mukaisia teemoja
Mahdollisuus myös pelkkään yksilöohjaukseen, jolloin ohjauskertoja on kuusi.


Mitä osallistuja tästä saa?

Tilaisuuden pohtia omaa tulevaisuuttaan
Vertaistukea
Keinoja tunnistaa omia vahvuuksiaan
Ohjausta vahvuuksien esittämiseen
Tapaamisista kootaan ohjaajan avulla osallistujalle oma Padlet-sivu, johon kerätään välineitä oman tulevaisuuden suunnittelun tueksi. Malliseinä löydät täältä.

DUUNI-kokonaisuus osallistujalle

Ryhmätapaamiset järjestetään kahden viikon välein, yksilötapaamiset ryhmätapaamisten väliviikkoina. Kesto on yhteensä noin 12 vko.

Tapaamisten teemat:
1. ryhmätapaaminen: Tutustuminen
Ensimmäinen yksilötapaaminen: Tutustuminen ja ohjattavan tavoitteet
2. ryhmätapaaminen: Vanhemmuus voimavarana
3. ryhmätapaaminen: Vanhemmuuden variaatiot
4. ryhmätapaaminen: Vuorovaikutus
Toinen yksilötapaaminen: Tavoitteista konkretiaan
5. ryhmätapaaminen: Tulevaisuuden työelämätaidot
6. ryhmätapaaminen: Itsensä johtaminen
Kolmas yksilöohjaus: Tulevaisuuteen suuntautuminen