Liikunnan ihmeellinen voima

 

 

Liikunta vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Sen vaikutukset näkyvät fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Liikkuminen voi saada sinut heti voimaan paremmin, kun mielialasi kohenee, ajatuksesi terävöityvät, stressin tunteesi kevenee ja nukut myös paremmin. Pienikin liike on hyväksiLiiku omalla tavallasi, joka päivä! 

Liikkuvasta lapsesta kasvaa usein myös liikkuva aikuinen 

Fyysisesti aktiivisen elämäntavan malli alkaa syntyä jo varhaislapsuudessa. Lapsuudessa opittu liikunnallinen elämäntapa seuraa meitä aikuisuuteen saakka. Lapsella on tarve ja oikeus liikkua joka päivä. Alle kouluikäisen lapsen päivittäisen vähintään kolmen tunnin fyysisen aktiivisuuden suositus koostuu kuormittavuudeltaan monipuolisesta liikkumisesta: kevyestä liikunnasta ja reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Pieni lapsi liikkuu liikunnan ilosta, uteliaisuudesta sekä halusta kokeilla taitojaan ja testata rajojaan. Päivittäinen liikunta on lapselle yhtä tärkeää kuin riittävä uni ja terveellinen ravinto. Lapselle tulee antaa mahdollisuus myös rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lapsen normaalille kasvulle ja kehitykselle. 

Kouluikäisen lapsen (7–18 -vuotiaan) tulisi liikkua vähintään 1,5–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Puolet liikunnasta tulisi olla reipasta, jolloin sydämen syke nousee ja hengitys kiihtyy ainakin jonkin verran. Kouluikäisten lasten liikuntasuositukset ovat päivittymässä vuonna 2021. 

Pikkulapsiperheen arjen pyörityksessä oman ajan löytäminen riittävälle liikunnalle on usein haaste. Aikuisen terveyttä edistävän liikunnan ei tarvitse olla erikseen järjestettyä hikijumppaa, vaan sidoksissa arjen rutiineihin. Hengästyminen saa kehon ja mielen voimaan hyvin sekä tuo vireyttä ja jaksamista jokaiseen päivään. Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille kertoo terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antaa esimerkkejä liikkeen lisäämiseen arjessa. Kevyttä liikuskelua mahdollisimman usein, taukoja paikallaanoloon aina kun voi ja palauttavaa unta riittävästi. Reipasta liikkumista terveydeksi 2h 30min viikossa tai rasittavaa liikkumista kunnon vuoksi ainakin 1h 15min viikossa. Lihaskuntoa ja liikehallintaa tulisi harjoittaa vähintään kaksi kertaa viikossa toimintakyvyn tueksi.  

Perhe tärkeä roolimalli  

Lapsi oppii asioita toiminnallisesti: tutkien, kokeillen, yrittäen ja erehtyen. Aikuisen tehtävänä on tarjota lapselle monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa liikkumishaluaan. Myös kotona on mahdollista liikkua ja toteuttaa aktiivisia leikkejä. Oppimista ei pidä estää liiallisella turvallisuushakuisuudella. Hyssyttely, varoittelu ja kieltäminen onnistuvat helposti karkottamaan ilon lasten toiminnasta. Kolhut ja pienet vahingot kuuluvat lasten leikkiin ja liikuntaan, niiden avulla opitaan. Perheen liikkuessa yhdessä lapsella on turvallinen ympäristö onnistua tai epäonnistua. 

Koko perheen kanssa liikkuminen, ulkoileminen ja touhuaminen ovat valintoja, joiden myötä lapsi oppii liikkumisen kuuluvan päivittäiseen elämään. Aikuisen kannustaminen ja oma esimerkki, samoin kuin liikkumisen mahdollistavat vaatteet, lisäävät lapsen fyysistä aktiivisuutta. 

Aikuisten ja lasten yhteinen tekeminen opettaa lapselle vuorovaikutustaitoja sekä myönteistä suhtautumista toisiin. Kokeilemaan kannustaminen sekä yhdessä koettu onnistumisen ilo auttavat lasta muodostamaan myönteisen minäkuvan. Ne ovat tärkeitä askeleita kohti fyysisesti aktiivista, terveyttä ja hyvinvointia edistävää elämäntapaa. 

Linkkivinkit perheliikuntaan:  

Neuvokasperhe:www.neuvokasperhe.fi
Liiqquu Leikkipuistojumppa: https://www.facebook.com/pages/category/Sports—Recreation/Liiqquu-Leikkipuistojumppa-2189567991127953/
Suomen Latu: https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/perheliikunta.html   

Lähteet:  

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21 

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille. Helsinki 2008.96 s.(Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Opetusministeriö, Nuori Suomi ry) 

Liikkumalla terveyttä – askel kerrallaan. Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille. UKK-instituutti, 2019.