Ryhmäohjaus

Ryhmässä on voimaa!

Ryhmävalmennuksella vahvistetaan osallistujien työ- ja toimintavalmiuksia. Ryhmätoiminta tarjoaa vertaistukea sekä auttaa löytämään osallistujien voimavaroja ja vahvistaa aktiivista toimijuutta. Osaamista tunnistetaan ryhmissä osallistujille tuttujen kokemusten kautta. Liikkeelle lähdetään vanhemmuudesta ja perhearjesta, kuten erilaisista kodin vuorovaikutustilanteista, tunteiden käsittelystä ja onnistumisen tilanteista. Ryhmätapaamisten edetessä siirrytään tarkastelemaan myös osallistujien kokemuksia opinnoissa ja mahdollisissa työpaikoissa. Näin vahvistetaan osallistujien kokemusta omasta osaamisestaan ja oppimisen mahdollisuuksistaan. Kun yksilö uskoo itsensä ja luottaa taitoonsa oppia uutta, vahvistuu hänen uskalluksensa tarttua haasteisiin.

 

Ryhmätoiminnan toteutukseen ja menetelmiin pääset tutustumaan materiaalipankissa.

Duuniohjaaja Anna Blomroos LiikU

Liikkumisen hyödyt ryhmätoiminnoissa 

Liikunta on toiminut hyvin välineenä vanhemmuuden vahvuuksien tarkastelussa ja osaamisen tunnistamisessa. Ryhmätoiminnoissa osallistujat ovat tutkailleet osaamisalueitaan ja omaa suhdettaan liikkumiseen ja voimavaroihinsa. Lisäksi on pohdittu perheen yhteistä liikkumista sekä erilaisia liikkujatyyppejä. Liikunta madaltaa ihmisten kynnystä pohtia omassa elämässä isojakin asioita, kun tekemisen lomassa on helppoa keskustella ja syventää ajattelua suhteessa omiin taitoihin ja tulevaisuuteen. Liikkuminen vapauttaa ja helpottaa ulosantia. Ryhmätilanteissa introvertitkin osallistujat voivat saada helpommin tilaa, kun keskustelu limittyy liikkumiseen ja lapset ovat mukana. Näin huomio keskittyy kuuntelemisen ja puhumisen ohella myös tekemiseen ja kehoon, eikä kaikki huomio kiinnity yhteen puhujaan. Liikkuminen myös virkistää ja avaa ajattelua.

Duuniohjaaja Veera Vähämaa  Kirjan talo

Sanataideharjoitukset ovat hyvä väline osaamisen näkymättömien alueiden hahmottamiseen, sillä juuri sanataide pyrkii sanoittamiseen, nimeämiseen ja uusien raikkaiden ilmaisutapojen etsimiseen ja löytämiseen.