eValmennus

Yksilö- ja ryhmäohjaajien työnohjauksellinen verkkovalmennus mahdollistaa ammattilaisten verkostoitumisen ja ohjauksen hyvien käytäntöjen jakamisen. Hyviä käytäntöjä olivat ohjauksen periaatteet, toiminnalliset ohjauskäytännöt, harjoitukset, tehtävät ja ohjaussuunnitelmat.

”Oli tosi huikeaa kuulla toisten ohjaajien kokeiluja ja kokemuksia ohjauksesta. Parasta antia verkkovalmennuksessa oli, että sai itse kokeilla verkossa käytettäviä ohjauksen menetelmiä. Verkko-ohjaus on tulevaisuutta, jota varmastikin kokeilen lastensuojelun työssäni jatkossa. ”
Kirsi, verkkovalmennukseen osallistunut sosionomi

Työnohjauksellinen eValmennus

Materiaalipankista löydät työkaluja verkossa tapahtuvan valmennuksen suunnitteluun ja arviointiin sekä harjoituksia työelämään siirrettävien vanhemmuuden taitojen tunnistamiseen.